Teknologi

Tømmerhus er miljøbevisste, for tømmer fungerer som et luftanlegg: om sommeren absorberer det varmen, og om vinteren gir det den tilbake til dem som bor i et tømmerhus. Derfor er det kjølig om sommeren og varmt om vinteren i tømmerhusene.

Lafting
Tømmerstokkene i husene kan bindes på forskjellige måter, men en av de eldste og beste måtene er lafting. Den ansees som den varmeste og mest holdbare bindemåten som blir brukt i praksis.

Først bearbeides tømmerstokkene med maskin ved å skjære dem på to sider, og så skjæres de på toppen og bunnen. Det viktigste er at tømmeret etter utformingen blir glatt og rett og at det blir mulig å legge så mye isoleringsmateriale som det trengs innimellom stokkene for å hindre varmetap. Ellers kan veggen bli våt om vinteren. Vi lafter med 20 centimeters tykkelse og 30 centimeters høyde på tømmeret. I lafteknuten hvor en stokk legges på den andre bruker vi høyden på 15 cm. Vi kjøper tømmer av en skikkelig god kvalitet. Tømmerdiameteret er på minst 32 cm.

Lafting er unik fordi denne lafteknuten, under tørking (tørking kan ikke heller unngåes etter at tømmeret har blitt tørket, for tømmeret absorberer, også etter montering av huset, fuktighet og skiller den stadig ut) og ved senkning av huskonstruksjonen, binder stokkene fast sammen av sin tyngde og lar dem ikke å forskyve seg sideveis.

Laftekassen produseres på selskapets byggeplass. Det gir mulighet til å uføre kontroll av alle monteringsfasene. Etterpå utarbeides det planen for monteringen, og laftekassen fraktes til monteringsstedet hvor den monteres rett på grunnmuren. Til husbygging bruker vi hovedsaklig furu.

Tilbake