BYGGEPROSESSEN AV TØMMERHUS

FORBEREDELSE AV BYGGEMATERIALER

1 stadium
 • En tomt i skogen blir valgt, som er ikke yngre enn 100 år gammel 
 • Tillatelse til skogbruk blir innhentet, slik at skogen kan kuttes i vinteren 
 • Skogen blir kuttet  
 • Tømmer blir transportert til sagbruk

 

HUS ANLEGGSARBEID PÅ SAGBRUK

2 stadium
 • Treforedling  
 • Stokker impregneres umiddelbart etter foredling, ellers impregneringen ikke fungerer fullt ut. Stokkene lagres i 6-8 måneder 
 • Stokkene ble levert til sagbruk 
 • Et hus blir bygget etter det valgte prosjektet 
 • Hustuft blir gjennomført, kanalisasjon blir lagt  
 • Huset er forberedt for å bli transportert til stedet 
 • Transport med lastebil

 

HUS ANLEGGSARBEID PÅ TOMTEN

3 stadium
 • Huset blir satt sammen
 • Taket blir plassert
 • Vinduer, dører
 • Elektrisk strøm blir innført
 • Kanalisasjon og oppvarming blir installert
 • Gulvet blir lagt
 • Huset blir pusset
 • Huset blir malt

 

INNFLYTNINGSFEST

4 stadium
 • grillspyd
 • champagne
 • ballonger
 • musikk
 • gjester
 • høytidelig tale