Teknologi

1Video #1

Se video om utforming av et laftehjørne.

2Video #2 (a)

Se video om utforming av en tømmerstokk.

3Video #2 (b)

Se video om utforming av en tømmerstokk.

4Video #3

Se video om monteringsprosessen.

5Video #4

Se video om tømmerstokkene brukt til husbygging med høyde på mellom 30 og 42 cm.

6Video #5

Tilbake